Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Hotărâri adoptate în ședința din 30.10.2014

categoria articolului: 
consiliul local
hotarari

 

În ședința extraordinară din 30 octombrie 2014, Consiliul Local Țăndărei a adoptat următoarele hotărâri:

HCL nr. Titlu Anexe
72

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Țăndărei

Descarca PDF /  Descarca DOC Descarca ODT

-
73

Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Natu Constantin

  Descarca PDF/   Descarca DOC Descarca ODT

-
74

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Ghițău Marian

Descarca PDF Descarca DOC Descarca ODT

-
75

Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitățile autofinanțate ale Complexului de servicii sociale pe anul 2014

Descarca PDF/ Descarca DOC/ Descarca ODT

-
76

Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014

Descarca PDF/ Descarca DOC/ Descarca ODT

-
77

Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție a bugetelor pe trimestrul III 2014

Descarca PDF/ Descarca DOC/ Descarca ODT

-
78

Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale serviciului ADP

Descarca PDF/ Descarca DOC/ Descarca ODT

-
79

Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ 

Descarca PDF/ Descarca DOC/ Descarca ODT

-
80

Hotărâre privind concesionarea fără licitație a unui teren intravilan al domeniului privat pentru exitinderea construcțiilor pe terenuri alăturate

Descarca PDF/ Descarca DOC/ Descarca ODT

-
81

Hotărâre privind completarea și modificarea domeniului public și privat al UAT Țăndărei

Descarca PDF/ Descarca DOC/ Descarca ODT

-
82

Hotărâre privind vânzarea fără licitație a unui teren intravilan aparținând domeniului privat

Descarca PDF/ Descarca DOC Descarca ODT

-
83

Hotărâre privind revocarea art.2, lit. a din HCL nr. 68/31.07.2014

  Descarca PDF/ Descarca DOC/ Descarca ODT

-
84

Hotărâre privind aprobarea regulamentului aplicabil schimbului de locuințe aflate în proprietatea statului român și în administrarea Consiliului Local al orașului Tăndărei

Descarca PDF/ Descarca DOC/ Descarca ODT

-