Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Proiecte de hotărâri 2012

 

Sedinta din 29.03.2012

1. Proiect nr. 25 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei, jud. Ialomita

2. Proiect nr. 26 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Constantin Aurelia

3. Proiect nr. 27 - privind modifiacarea Hotararii Consiliului Local Tandarei numarul 88 / 29.11.2011

4. Proiect nr. 28 - privind cofinantarea de 3% din cadrul Programului "Ecultura pentru bibliotecile locale si scolare"

5. Proiect nr. 29 - privind aprobarea situatiei financiare la 31.12.2011

6. Proiect nr. 30 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe anul 2011

7. Proiect nr. 31 - privind validarea dispozitiei primarului nr. 144/28.02.2012

8. Proiect nr. 32 - privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2012

9. Proiect nr. 33 - privind aprobarea documentatiei faza Studiu Fezabilitate, proiect tehnic, documentatie licitatie, caiet sarcini la obiectivul de invastitii "Inlocuire invelitoare din tigla cu invelitoare din tabla profilata tip tigla la Dispensarul nr. 1 Tandarei, jud. Ialomita"

10. Proiect nr. 34 - privind aprobarea documentatiei faza Studiu Fezabilitate, proiect tehnic, documentatie licitatie, caiet sarcini la obiectivul de invastitii "Refacere invelitoare tip terasa la Centrul de asistenta sociala Tandarei, jud. Ialomita"

11. Proiect nr. 35 - privind reactualizarea programului de achizitii publice pentru anul 2012

12. Proiect nr. 36 - privind atribuirea de denumiri pentru unitatile de invatamant de stat

13. Proiect nr. 37 - privind abrogarea Hotarari de Consili Local Tandarei nr. 35/13.04.2011

14. Proiect nr. 38 - privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta

 

Sedinta din 01.02.2012

1. Proiect nr. 16 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2012

2. Proicet nr. 17 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile auto finantate ale Serviciului Administratiei Domeniului Public pe anul 2012

3. Proiect nr. 18 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile auto finantate ale Comlexului de Servicii Sociale pe anul 2012

4. Proiect nr. 19 - privind aprobarea organigramei statului de functii al aparatului de specialitate al primarului

5. Proiect nr. 20 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Administratiei Domeniului Public

6. Proiect nr. 21 - privind aprobarea organigramei si al statului de functii ale Complexului de Servicii Sociale

7. Proiect nr. 22 - privind aprobarea programului de achizitii publice pentru anul 2012

8. Proiect nr. 23 - privind aprobarea numarului de asistenti personali pe anul 2012

9. Proiect nr. 24 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale clubului sportiv Victoria Tandarei

10. Proiect nr. 25 - privind acordarea acceptului de infiintare a unui consortiu scolar

 

Sedinta din 26.01.2012

1. Proiect nr. 1 - privind incetarea de drept a mandatului unui consilier local

2. Proiect nr. 2 - privind validarea mandatului unui consilier local

3. Proiect nr. 3 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Tandarei

4. Proiect nr. 4 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale Tandarei

5. Proiect nr. 5 - privind aprobarea Programului de Salubrizare al orasului pentru anul 2012

6. Proiect nr. 6 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local

7. Proiect nr. 7 - privind completarea hotararii Consiliului Local nr. 88/29.11.2011

8. Proiect nr. 8 - privind aprobarea deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local

9. Proiect nr. 9 - privind acordarea cotizatiei pe anul 2012 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI ECOO 2009

10. Proiect nr. 10 - privind aprobarea cuantumului unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora

11. Proiect nr. 11 - privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru persoanele varsnice din Complexul de Servicii Sociale Tandarei si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatori legali ai persoanelor varsnice

12. Proiect nr. 12 - privind stabilirea limetelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

13. Proiect nr. 13 - privind completarea inventarului bunurilor apartianad domeniului privat al localitatii Tandarei, Jud. Ialomita

14. Proiect nr. 14 - privind aprobarea platii cotizatiei anuale la Asociatia Oraselor din Romania pe anul 2012

15. Proiect nr. 15 - privind organizarea si functionarea Retelei Scolare

 

categoria articolului: