Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Proiecte de hotărâri 2011

 

Proiecte de hotarari 22.12.2011

1. Proiect nr. 97 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei, jud. Ialomita

2. Proiect nr. 98 - privind vanzarea fara licitatie a unui teren intravilan apartinand domeniului privat

3. Proiect nr. 99 - privind aprobarea documentatiilor faza studiu fezabilitate pentru obiectivul de invastitii "Extindere Retea Distributie Gaze Naturale in orasului Tandarei"

4. Proiect nr. 100 - privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

 

Proiecte de hotarari 29.11.2011

1. Proiect nr. 87 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

2. Proiect nr. 88 - privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul fiscal 2012.

3. Proiect nr. 89 - privind cedarea cu titlu gratuit in patrimoniul S.N.T.G.N Transgaz S.A. Medias in calitate de operator al sistemului National de transport gaze naturale a unor obiective existente pe raza orasului Tandarei

4. Proiect nr. 90 - privind dezafectarea Corp nr. 2 din Cladire Sediu primarie

5. Proiect nr. 91 - privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala si Codul etic al personaluilui care ofera servicii sociale

6. Proiect nr. 92 - privind transformarea unui numar de 2 posturi de referent, grad profesional superior, gradatia 5, clasa de salarizare 30, in 2 posturi de inspector, grad profesional asistent, gradatia 5, clasa de salarizare 36, in cadrul Compartimentului public de asistenta sociala

7. Proiect nr. 93 - privind transformarea postului de referent, grad profesional superior, gradatia 4, clasa de salarizare 29, in inspector, grad profesional asistent, gradatia 4, clasa de salarizare 35, in cadrul Compartimentului de stare civila din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor.

8. Proiect nr. 94 - privind transformarea postului de referent, grad profesional asistent, gradatia 2, clasa de salarizare 18. in inspector, grad profesional asistent, gradatia 2, clasa de salarizare 32, in cadrul Compartimentului secretariat, relatii cu publicul, administrativ- gospodaresc.

9. Proiect nr. 95 - privind redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu salarii intre unitatile de invatamant

10. Proiect nr. 96 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 - sectiunea functionare

 

Proiecte de hotarari 31.10.2011

1. Proiect nr. 79 - privind predarea in exploatare a retelei de gaze naturale care alimenteaza orasul Tandarei catre concesionarul Serviciului de Distributie S.C. GDFSUEZ ENERGY ROMANIA - Filiala Distrigaz Sud Retele

2. Proiect nr. 80 - privind predarea cu titlu gratuit a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al localitatii in proiectul "Reabilitarea infrastructurii in zona industiriala Tandarei- transport gaze naturale Amara - Tandarei" catre Societatea Nationala de transport gaze naturale "Trans Gaz - SA Medias"

3. Proiect nr. 81 - privind scoateea la licitatie in vederea concesionarii a suprafetei de 9320 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat

4. Proiect nr. 82 - privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare cu tipar ECOO 2009 Tandarei de a exercita dreptul de delegare a gestiuni serviciului de Salubritate.

5. Proiect nr. 83. - privind vanzarea unui apartament apartinand domeniului privat al orasului.

6. Proiect nr. 84 - privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local Tandarei in Consiliul de Administratie si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din Invatamantul Preunivarsitar

7. Proiect nr. 85 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe trim.III 2011

8. Privind nr. 86 - privind redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu salariile intre unitatile de invatamant

 

Proiecte de hotarari 19.10.2011

1.Proiect nr. 77 - privind aprobarea propuneri de infiintare a Centrului de Sanatate Multifunctional Tandarei, ca unitate fara personalitate juridica, in structura Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, jud. Ialomita

2. Proiect nr. 78 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al orasului Tandarei, jud. Ialomita

 

Proiecte de hotarari 29.09.2011

1. Proiect nr. 70 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Tandarei

2. Proiect nr. 71 - privind virarile de credite bugetare de la capitolul 70.02 la cap. 74.02

3. Proiect nr. 72 - privind majorarea valori proiectului tehnic si a documentatiei de executie "Platforma de stocare temporara gunoi de grajd"

4. Proiect nr. 73 - privind aprobarea propunerii de infintare a Centrului de Sanatate Multifuntional Tandarei, ca unitate fara personalitate juridica, in structura Spitalului judetean de urgenta Slobozia jud. Ialomita

5. Proiect nr. 74 - privind aderarea unor unitatii administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta

6. Proiect nr. 75 - privind aprobarea regulamentului de utilizare a sistemului informatic

7. Proiect nr. 76 - privind modificarea inventarului domeniului public al orasului Tandarei

8. Proiect nr. 77 - privind modificarea inventarului domeniului privat al orasului Tandarei

 

Proiecte de hotarari 13.08.2011

1.Proiect nr. 66 - privind schimbarea din functie a viceprimarului

2. Proiect nr. 67 - privind alegerea viceprimarului oras Tandarei, jud. Ialomita

3. Proiect nr. 68 - privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico economici la obiectivul "Amenajare sala de mese Gradinita cu Cresa"

4. Proiect nr. 69 - privind modificarea HCL nr. 61/28.07.2011

 

Proiecte de hotarari 28.07.2011

1. Proiect nr. 57 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe trimestrul II 2011

2. Proiect nr. 58 - privind stabilirea consumului lunar de carburanti

3. Proiect nr. 59 - privind organizarea targului traditional de toamna in perioada 10-15.09.2011 in orasul Tandarei

4. Proiect nr. 60 - privind concesionarea fara licitatie a unui spatiu medical

5. Proiect nr. 61 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor locale

6. Proiect nr. 62 - privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 426 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat

7. Proiect nr. 63 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al compartimentului public de asistenta sociala si Codul etic al personalului care ofera servicii sociale

8. Proiect nr. 64 - privind numirea consiliului de administratie al clubului sportiv Victoria Tandarei

9. Proiect nr. 65 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Constantin Aurelia

 

Proiecte de hotarari 28.06.2011

1. Proiect nr. 51 - privind vanzarea fara licitatie a unui teren intravilan apartinand domeniului privat al localitatii

2. Proiect nr. 52 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al orasului Tandarei, jud. ialomita

3. Proiect nr. 53 - privind aprobarea concesionarii suprafetei de 9 metri patrati, teren intravilan

4. Proiect nr. 54 - privind instituirea taxei speciale de salubrizare in orasul Tandarei

5. Proiect nr. 55 - privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 51/ 2010 privind infiintarea depozitului pentru deseuri din demolari

6. Proiect nr. 56 - privind revocarea Hotararii Consiliului Local Tandarei nr. 45 din 17.05.2011 privind asocierea in participatiune a unitatii administrativ teritoriale Tandarei si spitatlul orasenesc Tandarei cu SC HOSPITAL CLINIC DR. FILIP SRL Bucuresti.

 

Proiecte de hotarari 31.05.2011

1. Proiect nr. 46 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetului pe trimestrul I, 2011

2. Proiect nr. 47 - privind aprobarea incheierii Contractului de realizare Proiect intre unitatea administrativ teritoriala Tandarei si SC RAJA SA Constanta.

3. Proiect nr. 48 - privind insusirea raportului de evaluare Cladire centrala termica nr. 1 Tandarei

4. Proiect nr. 49 - privind introducerea in domeniul privat a doua bazine betonate

5. Proiect nr. 50 - privind alegerea presedintetul de sedinta

 

Proiecte de hotarari 17.05.2011

1.Proiect nr. 45- privind asocierea in participatiune a unitatii administrativ teritoriale Tandarei, Spitalul Orasenesc Tandarei cu SC HOSPITAL CLINIC DR. FILIP SRL Bucuresti pentru desfasurarea in comun de servicii medicale spitalicesti si alte servicii medicale

 

Proiecte de hotarari pe luna Aprilie 28.04.2011

1. Proiect nr. 36 - privind aprobare Proiect Tehnic, documentatie de executie si documentatie licitatie la obiectivul de investitii "Extindere retea gaze naturale de redusa presiune in cartierul Strachina localitatea Tandarei"

2. Proiect nr. 37 - privind aprobarea planului local de actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din surse agricole

3. Proiect nr. 38 - privind insusirea raportului de evaluare a gasonierei situate in Tandarei blocul G, sc. 1, Ap. 13

4. Proiect nr. 39 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

5. Proiect nr. 40 - privind desemanrea unui consilier local in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii invatamantului la Grupul Scolar Agricol Tandarei

6. Proiect nr. 41 - privind aprobarea Proiect Tehnic, Documentatia de Executie si Documentatie Licitatie la obiectivul de investitii " Reabilitare sediu administratie publica, strada Bucuresti, nr. 176 oras Tandarei

7. Proiect nr. 42 - privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului " Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita"

8. Proiect nr. 43 - privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoare de urgenta

9. Proiect nr. 44 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functinare al Complecxului de Servicii Sociale Tandarei

 

Proiecte de Hotarare pe luna Aprilie sedinta extraordinara din 13.04.2011

1.Proiect nr. 35 - privind aprobarea unor masuri de management la Spitalul Orasenesc Tandarei

 

Proiecte de Hotarare pe luna Martie 2011

1. Proiect nr. 23 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe anul 2010

2. Proiect nr. 24 - privind aprobarea situatiei financiare la 31.12.2010

3. Proiect nr. 25 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Tandarei

4. Proiect nr. 26 - privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului orasului Tandarei

5. Proiect nr. 27- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale Tandarei

6. Proiect nr. 28 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Petrache Gheorghe

7. Proiect nr. 29 - privind aprobarea incheieri Contractului de Realizare Proiect intre unitatea administrativ teritoriala Tandarei si SC. RAJA SA. Constanta

8. Proiect nr. 30 - privind aprobarea aderari unor unitatii administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta

9. Proiect nr. 31 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Amenajare sala mese" - Gradinita cu Cresa Tandarei

10. Proiect nr. 32 - privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de catre contravenienti a munci in folosul comunitatii

11. Proiect nr. 33 - privind stabilirea tarifelor, taxelor si a unor preturi practicare de Serviciul ADP pentru anul 2011

12. Proiect nr. 34 - privind neaderarea unitatii administrativ teritoriala Tandarei la Programul de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice"

 

Proiecte de Hotarare pe luna Februarie 2011

1. Proiect nr. 12 - privind aprobarea bugetului pe 2011

2. Proiect nr. 13 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului

3. Proiect nr. 14 - privind aprobarea organigramei si al statului de functii al Complexului de Servicii Sociale

4. Proiect nr. 15 - privind aprobarea organigramei si statului de functii al Serviciului Administratiei Domeniului Public

5. Proiect nr. 16 - privind aprobarea "Programului de achizitii publice pentru anul 2011"

6. Proiect nr. 17 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Serviciului ADP, pe anul 2011

7. Proiect nr. 18 - privind stabilirea limitelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

8. Proiect nr. 19 - privind aprobarea numarului de sisitenti personal pe anul 2011

9. Proiect nr. 20 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv "Victoria Tandarei"

10. Proiect nr. 21 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Complexului de Servicii Sociale pe anul 2011

11. Proiect nr. 22 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei, jud. Ialomita

12. Proiect nr. 23 - privind desemnarea consilierilor locali in consiliile de administratie a unitatilor de invatamant preuniversitar

Proiecte de Hotarare pe luna Ianuarie 2011

1. Proiect nr. 1 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tandarei

2. Proiect nr. 2 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Tandarei

3. Proiect nr. 3 - privind aprobarea Programului de salubrizare al orasului pentru anul 2011

4. Proiect nr. 4 - privind aprobarea statutului orasului Tandarei

5. Proiect nr. 5 - privind desemnarea unei persoane cu atributii de informare si relatii publice

6. Proiect nr. 6 - privind aprobarea inchirierii unei locuinte apartinand domeniuli privat al orasului Tandarei

7. Proiect nr. 7 - privind aprobarea unei taxe speciale

8. Proiect nr. 8 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local

9. Proiect nr. 9 - privind majoorarea domeniului privat al orasului Tandarei

10. Proiect nr. 10- privind infiintarea Polotiei Locale Tandarei

11. Proiect nr. 11 - privind acordarea cotizatiei pe anul 2011 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI ECOO 2009

 

categoria articolului: