Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Asistenta sociala

 

Acte necesare pentru:

Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

- opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomita;

- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;

- copie după certificatul de căsătorie;

- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );

- actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;

- copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;

- ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei;

- cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare - de la Primarie.

Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;

- copie acte de identitate ale ambilor părinţii

- certificatul de naştere al minorului în copie şi original

- declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare

- Cerere tip - MODEL:

Notă: pe cerea tip , la pagina 5 se va completa de către celălalt părinte astfel:

Declar pe propria răspundere că nu beneficiez de alocaţie de stat pentru minorul ....................................................... şi sunt de acord ca de aceasta să beneficieze ....................................... (CELĂLALT PĂRINTE)

Obţinerea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală - conform OUG nr.105/2003;

- Obţinerea alocaţiei de nou-născut;

- Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

- Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 (3) ani;

- Întocmirea dosarului de plasament familial;

- Obţinerea trusoului pentru copilul nou-născut.