Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Proiecte de hotărâri 2010

 

Decembrie - 09.12.2010 - sedinta extraordinara

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

2. Proiect de hotarare privind acordarea cotizatiei pe anul 2010 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI ECOO 2009

 

Noiembrie - 30.11.2010

Alegerea presedintelui de sedinta

1. Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.

2. Proiect de Hotarare privind stabilirea comisiei de licitatie in vederea concesionarii terenurilor pentru constructii.

3. Proiect de Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tandarei in cadrul Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii invatamantului.

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Primariei oras Tandarei.

5. Proiect de Hotarare privind transformarea postului de referent CLS III, grad superior, TR I, gradatia 5, in inspector CLS I, gfrad principal, TR II, gradatia 5, si a postuilui de referent, CLS III, grad principal, TR I, gradatia III, in inspector CLS I, grad asistent, TR III, gradatia 3 in cadrul compartimentului Taxe si IMpozite Locale.

6. Proiect de Hotarare privind transformarea postului de referent CLS III, grad superior, TR I, gradatia 5, in inspector CLS I, grad principal, TR II, gradatia 5, in cadrul compartimentului Registru Agricol.

 

Octombrie - 28.10.2010

1. Proiect de Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Buzoianu Dobrin

2. Proiect de Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Iorga Gheorghe

3. Proiect de Hotarare privind trecerea bunurilor specificate in anexele 1 si 2 a contractului de comodat nr. 277/01.02.2008, din patrimoniul MCSI in patrimoniul orasului Tandarei

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei faza, Proiect Tehnic si documentatia de executie la obiectivul de investitii " Platforma de stocare temporara a gunoiului de grajd oras Tandarei jud. Ialomita

5. Proiect de Hotarare privind vanzarea unui apartament apartinanad domeniului privat al orasului Tandarei

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea contractului de comodat nr. 8872/19.10.2010

Septembrie - 15.09.2010

1. Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

2. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetara pe anul 2010

3. Proiect de Hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potentiale ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale

4. Proiect de Hotarare privind infiintarea Societatii Comerciale de interes public ADI ECOO 2009 Societate cu Raspundere Limitata

5. Proiect de Hotarare concesionarea suprafetei de 6 mp teren extravilan

6. Proiect de Hotarare privind privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tandarei in cadrul Consiliului de Administratie al Gradinitei cuplata cu Cresa

7. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de Sustenabilitate a RECL

 

August - 04.08.2010

1. Proiect de Hotarare privind aprobare organigramei si a statelor de functii conform OUG nr. 63/2010

Iulie - 05.07.2010

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea Protocolului de predare-prelucrare intre Directia de Sanatate Publica Ialomita si Consiliul Local Tandarei

2. Proiect de Hotarare privind organizarea Targului traditional de toamna in perioada 10-15.09.2010, in orasul Tandarei

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea infiintarii depozitului pentru deseuri din demolari

4. Proiect de Hotarare privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 119/2005

5. Proiect de Hotarare privind aprobarea Master Plan pentru sectorul de apa uzata, judetul Ialomita

6. Proiect de Hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanti

7. Proiect de Hotarare privind infiintarea Societatii Comerciale de interes public ADI ECOO 2009 Societate cu Raspundere Limitata

8. Proiect de Hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al localitatii tandarei, jud. Ialomita

9. Proiect de Hotarare privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Orasenesc Tandarei

Iunie - 18.06.2010

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de suplimente salariale functionarilor publici numiti in functii publice de executie sau de conducere in cadrul aparatului de specialitate al Primariei orasului Tandarei

3. Proiect de hotarare privind aprobarea scoateri la licitatie in vederea vanzarii a unei garsoniere apartinand domeniului privat al localitatii Tandarei

4. Proiect de hotarare privind aprobarea altor criterii proprii de evaluare in vederea aplicarii prevederilor l 416/01 privind venitul minim garantat

5. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului catre consiliul local tandarei a managementului asistentei medicale a Spitalului orasenesc Tandarei, jud. Ialomita

Mai - 14.05.2010

1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Neagu Vasile

Adresa ; Anexa ; Referat

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-nului barbu Mihaita

Anexa nr. 1 ; Anexa nr. 2

3. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unor bunuri apartinand domeniului public al localitatii Tandarei

Adresa

4. Proiect de hotarare privind vanzarea unui apartament apartinand domeniului privat al orasului

Adresa ; Raport ; Referat

5. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune si valorificarea unor active, apartinand domeniului privat al localitatii

Adresa nr. 1 ; Adresa nr. 2 ; Raport

6. Proiect de hotarare privind Aderarea Consiliului Local Tandarei la proiectul "Implementarea, certificarea si mentinerea Sistemului de management al calitatii ISO 9001/2008 in cadrul institutiei Prefectului - judetul Ialomita, Consiliul Judetean ialomita, Administratiei Publice din orasele Amara, cazanesti, Fierbinti - targ, Tandarei si din municipiile Fetesti si Urziceni"

Raport

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate Revizuit, Proiect tehnic, Documentatia de Executie la obiectivul de investitii" Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabila in orasul Tandarei, jud. ialomita Etapa II

Raport

8. Proiect de hotarare privind aderarea Primariei Oras Tandarei, jud. ialomita, la Proiectul Promovarea si Dezvoltarea de noi Servicii in Reteaua Electronica a Comunitatii Locale

Raport

9. Proiect de hotarare privind modificarea titlului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din judetul Constanta

Anexa ; Raport

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si documentatia de Executie la obiectivul de investitii "Centru Primire Urgente" , Tandarei, jud. Ialomita

Raport

11. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniul public al localitatii tandarei, jud. Ialomita

Referat

Aprilie - 22.04.2010

1. Proiect de hotarare privind darea in administrare cu titlu gratuit catre S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA - Unitatea Teritoriala Retea Slobozia a opt posturi transformare

Anexa ; Raport

2. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe anul 2009

Anexa ; Raport

3. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiei financiare la 31.12.2009

Anexe ; Raport

4. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii unei noi unitati administrativ - teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 si modificarea HCL nr. 42/25.06.2009

Raport

5. Proiect de hotarare privind aderarea consiliului Local Tandarei la Asociatia Grupul de Actiune Locala "Dunarea de jos" Subregiunea Bordusani-Giurgeni

Raport

6. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Bibliotecii Orasenesti IL Caragiale in Programul BIBLIONET

Raport

Februarie - 09.02.2010

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

Anexa nr. 1 ; Anexa nr. 2 ; Anexa nr. 3 ; Raport nr. 1 ; Raport nr. 2

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Serviciului ADP, pe anul 2010

Anexa nr. 1 ; Anexa nr. 2 ; Anexa nr. 3 ; Raport

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Complexului de Servicii Sociale

Anexa ; Raport

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului

Anexa nr. 1 ; Anexa nr. 2 ; Anexa nr. 3 ; Anexa nr. 4 ; Anexa nr. 5 ; Anexa nr. 6 ; Raport

5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al Serviciului Administratiei Domeniului Public

Anexa

6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si al statului de functii al Complexului de Servicii Sociale, Tandarei

Anexa nr. 1 ; Anexa nr. 2 ; Raport

7. Proiect de hotarare privind aprobarea "Programului de achizitii publice pentru anul 2010"

Anexa ; Raport

8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010

Anexa ; Raport

9. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali pe anul 2010

Raport

10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv "Victoria Tandarei"

Anexa ; Raport

Ianuarie - 28.01.2010

Minuta

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ion Chimia

Adresa nr. 1 ; Adresa nr. 2 ; Adresa nr. 3

2. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tandarei

Proces Verbal ; Raport

3. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat la orasului Tandarei

Raport nr. 1 ; Raport nr. 2

4. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului de rulment

Anexa ; Raport

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de salubrizare a orasului pentru anul 2010

Anexa ; Raport

6. Proiect de hotarare privind modificarea nrt. 2 din H.C.L. nr. 54/26.05.2005

Raport

7. Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv Victoria Tandarei

Nota ; Raport

8. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei pentru spatiile ocupate de cabinete medicale individuale din cladirea Dispensar uman nr. 1 Tandarei

Raport

9. Proiect de hotarare privind stabilire tarife inchiriere Sala Sport Tandarei

Raport

10. Proiect de hotarare privind darea in administrare a Serviciului de salubrizare catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECOO 2009"

Raport

11. Proiect de hotarare privind aprobare Lista de repartizare locuinte ANL

Liste ; Raport

12. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei orasului Tandarei la proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta - Ialomita"

Expuneri

13. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri a unor strazi

Raport

categoria articolului: