You are here

Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 30.01.2014

categoria articolului: 
hotarari
2014

 

Consiliul Local Țăndărei a adoptat în ședința din 30 ianuarie 2014 următoarele hotărâri:
HCL nr. Titlu Anexe
4

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitățile autofinanțate ale Serviciului Administrației Domeniului Public pe anul 2014

-
5

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Complexului de Servicii Sociale pe anul 2014

-
6

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Spitalului Orasenesc Tandarei pe anul 2014

-
7

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului

-
8

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si statului de funcii ale Serviciului Administratiei Domeniului Public

-
9

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Complexului de Servicii Sociale

-
10

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si statului de funcii ale Club Sportiv "Victoria Tantarei"

-
11

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA "Programului de achizitii publice pentru anul 2014"

-
12

HOTARARE

privind stabilirea tarifelor, taxelor si a unor preturi practicate de Serviciul de Administrare a Domeniului Public Tandarei

-
13

HOTARARE

privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tandarei,Judetul Ialomita

-
14

HOTARARE

privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Tandarei, Judetul Ialomita

-
15

HOTARARE

privind aprobarea Programului de salubrizare al orasului Tandarei pentru anul 2014

-
16

HOTARARE

privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2014

-
17

HOTARARE

privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru persoanele varstnice din Complexul de Servicii Sociale Tandarei si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice asistate

-
18

HOTARARE

privind aprobarea cuantumului unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora

-
19

HOTARARE

privind numarul de asistenti personali pe anul 2014

-
20

HOTARARE

privind acordarea cotizatiei pe anul 2014 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009

-
21

HOTARARE

privind schimbarea destinatiei imobilului "Centrala Termica nr.1" aflat in domeniul public al orasului Tandarei in "Centrul de ZI Pentru Persoane Varstnice"

-
22

HOTARARE

privind aprobarea investitiilor propuse a fi realizate prin POS Mediu 2014-2020 si a alocarii din bugetul local l valorii cofinantarii asistentei tehnice pentru elaborarea aplicatiei de finantare a investitiilor

-
23

HOTARARE

privind modificarea Consiliului Local nr.110/19.12.2013

-
24

HOTARARE

privind deschiderea procedurii de stingere partiala a obligatiilor fiscale a S.C Apatermo S.R.L prin dare in palta

-
25

HOTARARE

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor de profesionale individuale pentru personalul de conducere si personalul de executie, ce se aplica personalului contractual din cadrul Spitalului Orasenesc Tandarei

-
26

HOTARARE

privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

-