Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Hotărâri 2012

 

Sedinta din 20.12.2012

Hotarare nr. 51 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013

Hotarare nr. 52 - privind aprobarea Regulamentului Clubului Pensionarilor din Tandarei

Hotarare nr. 53 - privind acordarea cotizatiei pe anul 2013 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI ECOO 2009

Hotarare nr. 54 - privind trecerea in domeniul privat al localitatii Tandarei a unui mijloc fix

Hotarare nr. 55 - privind revocarea HCL Tandarei nr. 79/19.10.2011

Hotarare nr. 56 - privind aprobarea Protocolului de colaborare intre UAT oras Tandarei si Politia Oras Tandarei

Hotarare nr. 57 - privind darea in administratie cu titlu gratuit a unor bunuri apartinand domeniului public al orasului Tandarei catre Spitaul orasenesc Tandarei

Hotarare nr. 58 - privind aprobarea predarii unor bunuri catre SC Raja SA Constanta necesare realizarii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in orasul Tandarei, jud. Ialomita

Hotarare nr. 59 - privind vanzarea fara licitatie a unui teren intravilan apartinand domeniului privat al orasului Tandarei

Hotarare nr. 60 - privind cedarea in folosinta gratuita a 480 m.p. teren intravilan catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz"Medias

Hotarare nr. 61 - privind aprobarea functionarii Bibliotecii Orasenesti "IL Caragiale" in locatia din Tandarei, str. Bucuresti, nr. 159

Hotarare nr. 62 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Sedinta din 22.11.2012

Hotarare nr. 43 - privind aderarea orasului Predeal in cadrul Asociatiei de Dezvoltatare Intercomunitara Apa-Canal Constanta

Hotarare nr. 44- privind aprobarea unei imputerniciri

Hotarare nr. 45 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local Tandarei nr. 33/27.09.2012 privind desemnarea consilierilor locali in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar.

Hotarare nr. 46 - privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013

Hotarare nr. 47 - privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al localitatii Tandarei.

Hotarare nr. 48 - privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare precum si Contractul de furnizare a serviciului cu apa si canalizare.

Hotarare nr. 49 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotarare nr. 50 - privind acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei Locale Tandarei.

Sedinta din 25.10.2012

Hotarare nr. 39 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr. 40 - privind aprobarea conturilor de executir a bugetelor pe trimestrul al III-lea 2012

Hotarare nr. 41 - privind aprobarea reactualizarea Programului de achizitii publice pe anul 2012

Hotarare nr. 42 - privind modificarea statutului A.D.I Apa Canal Constanta si a contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si canalizare

Sedinta din 18.10.2012

Hotarare nr. 35 - privind abrogarea HCL Tandarei nr. 35/13.04.2012 de incetare temporara a activitatii la Spitalul orasenesc Tandarei, jud. Ialomita

Hotararea nr. 36 - privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului orasenesc Tandarei, jud. Ialomita

Hotararea nr. 37 - privind aprobarea organigramei, statului de functii a Spitalului orasenesc Tandarei, jud. Ialomita

Hotararea nr. 38 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Sedinta din 27.09.2012

Hotararea nr. 24 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gavrila Ionut

Hotararea nr. 25 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului David Petcu

Hotararea nr. 26 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Constantin Ion

Hotararea nr. 27 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristocea Dumitru

Hotararea nr. 28 - privind aprobarea unui contract de locatie - Relupo

Hotararea nr. 29 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotararea nr. 30 - privind concesionarea fara licitatie a unui teren intravilan

Hotararea nr. 31 - privind punerea la dispozitie pentru realizarea Proiectului "Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe raul Ialomita si afluenti, sector Slobozia, Tandarei, jud. Ialomita - Etapa a II-a, suprafetei de 115 m.p. teren intravilan

Hotararea nr. 32 - privind trecerea din extravilan in intravilanul extins al orasuluiTandarei a unei suprafete de 100.000 m.p.

Hotararea nr. 33 - privind desemnarea consilierilor locali in consiliul de administratie si comisia pentru asigurarea calitatii a unitatilor de invatamant preuniversitar

Hotararea nr. 34 - privind modificarea H.C.L. nr. 19/26.07.2012 privind numirea Consiliului de administratie al Clubului Sportiv Victoria Tandarei.

Sedinta din 06.08.2012

Hotararea nr. 23 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Statie de epurare inclusiv treapta tertiara oras Tandarei

Sedinta din 26.07.2012

Hotararea nr. 8 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Iordache Adam Marin.

Hotararea nr. 9 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mitrea Traian

Hotararea nr. 10 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe trim. II 2012

Hotararea nr. 11 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotararea nr. 12 - prvind organizarea targului traditional de toamna in perioada 11-16.09.2012

Hotararea nr. 13 - privind reactualizarea componentei Comisiei locale de ordine publica Tandarei

Hotararea nr. 14 - privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ

Hotararea nr. 15 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public

Hotararea nr. 16 - privind numirea unei comisii de analizare si avizare a cererilor de inchidere, reinoire contracte de inchiriere si vanzare a apartamentelor, apartinanad domeniului privat.

Hotararea nr. 17 - privind desemnarea consilierilor locali in consiliul de administratiesi in comisia pentru asigurarea calitatii a unitatilor de invatamant preuniversiat

Hotararea nr. 18 - privind imputernicirea primarului sa reprezinte Consiliul local Tandarei la asociatia Grupul de actiune locala "Dunarea de jos"

Hotararea nr. 19 - privind numirea Consiliului de administratie al Clubului Sportiv Victoria Tandarei

Hotararea nr. 20 - privind aprobarea Planului urbanistic zonal

Hotararea nr. 21 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tandarei in Adunarea Generala a ADI ECOO 2009

Hotararea nr. 22 - privind desemnarea Primarului orasului Tandarei in Adunarea Generala a ADI ECOO 2009 SRL

Sedinta din 09.07.2012

Hotararea nr. 7 - privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea implementarii proiectului:"Arena publica"- infiintarea unui spatiu public ecologic destinat informarii comunitatii locale asupra importantei protejarii mediului de catre intreaga comunitate.

Sedinta din 21.06.2012 - Constituire Consiliu Local

Hotararea nr. 1 - privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al Orasului Tandarei, judetul Ialomita

Hotararea nr. 2 - privind validarea mandatelor de consilieri locali

Hotararea nr. 3 - privind declararea Consiliului Local al orasului Tandarei ca legal constituit

Hotararea nr. 4 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 5 - privind alegerea viceprimarului orasului Tandarei, judetul Ialomita

Hotararea nr. 6 - privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al orasului Tandarei

Sedinta din 16.05.2012

Hotararea nr. 40 - privind rectificarea bugetului local anul 2012

Hotararea nr. 41 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe trim. I 2012

Sedinta din 29.03.2012

Hotararea nr. 27 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei, jud. Ialomita

Hotararea nr. 28 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Constantin Aurelia

Hotararea nr. 29 - privind modifiacarea Hotararii Consiliului Local Tandarei numarul 88 / 29.11.2011

Hotararea nr. 30 - privind cofinantarea de 3% din cadrul Programului "Ecultura pentru bibliotecile locale si scolare"

Hotararea nr. 31 - privind aprobarea situatiei financiare la 31.12.2011

Hotararea nr. 32 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe anul 2011

Hotararea nr. 33 - privind validarea dispozitiei primarului nr. 144/28.02.2012

Hotararea nr. 34 - privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2012

Hotararea nr. 35 - privind aprobarea documentatiei faza Studiu Fezabilitate, proiect tehnic, documentatie licitatie, caiet sarcini la obiectivul de invastitii "Inlocuire invelitoare din tigla cu invelitoare din tabla profilata tip tigla la Dispensarul nr. 1 Tandarei, jud. Ialomita"

Hotararea nr. 36 - privind aprobarea documentatiei faza Studiu Fezabilitate, proiect tehnic, documentatie licitatie, caiet sarcini la obiectivul de invastitii "Refacere invelitoare tip terasa la Centrul de asistenta sociala Tandarei, jud. Ialomita"

Hotararea nr. 37 - privind reactualizarea programului de achizitii publice pentru anul 2012

Hotararea nr. 38 - privind atribuirea de denumiri pentru unitatile de invatamant de stat

Hotararea nr. 39 - privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta

Sedinta din 01.02.2012

Hotararea nr. 16 - privind aprobarea bugetului local pe nul 2012

Hotararea nr. 17 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli la activitatile autofinantate ale Serviciului Administratiei Domeniului Public pe anul 2012

Hotararea nr. 18 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli la activitatile autofinantate ale Complexului de Servicii Sociale pe anul 2012

Hotararea nr. 19 - privind aprobarea organigramei si statelor de functii al aparatului de specialitate al primarului

Hotararea nr. 20 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Administratiei Domeniului Public

Hotararea nr. 21 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Complexului de Servicii Sociale

Hotararea nr. 22 - privind aprobarea programului de achizitii publice pentu anul 2012

Hotararea nr. 23 - privind aprobarea numarului de asistenti personali pe anul 2012

Hotararea nr. 24 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Victoria Tandarei

Hotararea nr. 25 - privind acordarea acceptului de infiintare a unui consortiu scolar

Hotararea nr. 26 - privind concesionarea fara licitatie a uneui teren

Sedinta din 26.01.2012

Hotararea nr. 1 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Berbec Petre

Hotararea nr. 2 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Achimas Cristian Lucian

Hotararea nr. 3 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tandarei

Hotararea nr. 4 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Tandarei

Hotararea nr. 5 - privind aprobarea programului de salubrizare al orasului pentru anul 2012

Hotararea nr. 6 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local

Hotararea nr. 7 - privind completarea hotararii Consiliului Local nr. 88 / 29.11.2011

Hotararea nr. 8 - privind aprobarea deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local

Hotararea nr. 9 - privind acordarea cotizatiei pe anul 2012 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunicata ADI ECOO 2009

Hotararea nr. 10 - privind aprobarea cuantumului unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora

Hotararea nr. 11 - privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru persoanele varstnice din Complexul de servicii sociale Tandarei si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatori legali ai persoanelor varstnice asistate

Hotararea nr. 12 - privind stabilirea limitelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea buburilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

Hotararea nr. 13 - privind completarea inventarului bunurilor apartinanad domeniului privat a localitatii Tandarei jud. Ialmita

Hotararea nr. 14 - privind aprobarea platii cotizatiei anuale la Asociatia Oraselor din Romania pe anul 2012

Hotararea nr. 15 - privind organizarea si functionarea retelei scolare

categoria articolului: