Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Hotărâri 2011

 

Sedinta din 22.12.2011

Hotararea nr. 98 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei, jud. Ialomita

Hotararea nr. 99 - privind vanzarea fara licitatie a unui teren intravilan apartinand domeniului privat

Hotararea nr. 100 - privind extindere retea distributie gaze naturale in orasul Tandarei

Hotararea nr. 101- privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Sedinta din 29-11-2011

Hotararea nr. 88 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Hotararea nr. 89 - privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul fiscal 2012.

Hotararea nr. 90 - privind cedarea cu titlu gratuit in patrimoniul S.N.T.G.N Transgaz S.A. Medias in calitate de operator al sistemului National de transport gaze naturale a unor obiective existente pe raza orasului Tandarei

Hotararea nr. 91 - privind dezafectarea Corp nr. 2 din Cladire Sediu primarie

Hotararea nr. 92 - privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala si Codul etic al personaluilui care ofera servicii sociale

Hotararea nr. 93 - privind transformarea unui numar de 2 posturi de referent, grad profesional superior, gradatia 5, clasa de salarizare 30, in 2 posturi de inspector, grad profesional asistent, gradatia 5, clasa de salarizare 36, in cadrul Compartimentului public de asistenta sociala

Hotararea nr. 94 - privind transformarea postului de referent, grad profesional superior, gradatia 4, clasa de salarizare 29, in inspector, grad profesional asistent, gradatia 4, clasa de salarizare 35, in cadrul Compartimentului de stare civila din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor.

Hotararea nr. 95 - privind privind transformarea postului de referent, grad profesional asistent, gradatia 2, clasa de salarizare 18. in inspector, grad profesional asistent, gradatia 2, clasa de salarizare 32, in cadrul Compartimentului secretariat, relatii cu publicul, administrativ- gospodaresc.

Hotararea nr. 96 - privind redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu salarii intre unitatile de invatamant

Hotararea nr. 97 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 - sectiunea functionare

Sedinta din 31.10.2011

Hotararea nr. 80 - privind predarea in exploatare a retelei de gaze naturale care alimenteaza orasul Tandarei catre concesionarul Serviciului de Distributie S.C. GDFSUEZ ENERGY ROMANIA - Filiala Distrigaz Sud Retele

Hotararea nr. 81 - privind predarea cu titlu gratuit a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al localitatii in proiectul "Reabilitarea infrastructurii in zona industiriala Tandarei- transport gaze naturale Amara - Tandarei" catre Societatea Nationala de transport gaze naturale "Trans Gaz - SA Medias"

Hotararea nr. 82 - privind scoateea la licitatie in vederea concesionarii a suprafetei de 9320 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat

Hotararea nr. 83 - privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare cu tipar ECOO 2009 Tandarei de a exercita dreptul de delegare a gestiuni serviciului de Salubritate.

Hotararea nr. 84 - privind vanzarea unui apartament apartinand domeniului privat al orasului.

Hotararea nr. 85 - privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local Tandarei in Consiliul de Administratie si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din Invatamantul Preunivarsitar

Hotararea nr. 86 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe trim.III 2011

Hotararea nr. 87 - privind redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu salariile intre unitatile de invatamant

Sedinta din 19.10.2011

Hotararea nr. 78 - privind aprobarea propuneri de infiintare a Centrului de Sanatate Multifunctional Tandarei, ca unitate fara personalitate juridica, in structura Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, jud. Ialomita

Hotararea nr. 79 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al orasului Tandarei, jud. Ialomita

Sedinta din 29.09.2011

Hotararea nr. 70 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei jud. Ialomita

Hotararea nr. 71 - privind majorarea valori Proiectului Tehnic si a documentatiei de executie "Platforma de stocare temporara gunoi de grajd"

Hotararea nr. 72 - privind virarile de credite bugetare de la capitolul 70.02 la capitolul 74.02

Hotararea nr. 73 - privind aprobarea propuneri de infiintare a Centrului de Sanatate Multifunctional Tandarei, ca unitate fara personalitate juridica, in structura Spitalului judetean de urgenta Slobozia, Jud. Ialomita

Hotararea nr. 74 - privind aderarea unor unitatii administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Inter Comunitara Apa - Canal Constanta

Hotararea nr. 75 - privind aprobarea Regulamentului de utilizare a sistemului informatic

Hotararea nr. 76 - privind modificarea inventarului domeniului public al orasului Tandarei

Hotararea nr. 77 - privind modificarea inventarului domeniului privat al orasului Tandarei

Sedinta din 13.08.2011

Hotararea nr. 66 - privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico economici la obictivul "Amenajarea sala de mese Gradinita cu Cresa"

Hotararea nr. 67 - privind modificarea HCL nr. 61/28.07.2011

Hotararea nr. 68 - privind schimbarea din functie a viceprimarului

Hotararea nr. 69 - privind alegerea viceprimarului oras Tandarei, jud. Ialomita

Sedinta din 28.07.2011

Hotararea nr. 57 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Constantin Aurelia

Hotararea nr. 58 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe trimestrul II 2011

Hotararea nr. 59 - privind stabilirea consumului lunar de carburanti

Hotararea nr. 60 - privind organizarea targului traditional de toamna in perioada 10-15 septembrie 2011 in orasul Tandarei

Hotararea nr. 61 - privind concesionarea fara licitatie a unui spatiu medical

Hotararae nr. 62 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor locale

Hotararea nr. 63 - privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 426 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat

Hotararea nr. 64 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al compartimentului public de asistenta sociala si codul etic al personalului care ofera servicii sociale

Hotararea nr. 65 - privind numirea consiliului de administratie al Clubului Sprtiv Victoria Tandarei

Sedinta din 28.06.2011

Minuta

Hotararea nr. 51 - privind revocarea Hotararii Consiliului Local Tandarei nr. 45 din 17.05.2011 privind asocierea in participatiune a Unitatii Administrativ Teritoriale Tandarei si Spitalul Orasenesc Tandarei cu SC HOSPITAL CLINIC DR. Filip SRL Bucuresti.

Hotararea nr. 52 - privind vanzarea fara licitatie a unui teren intravilan apartinand domeniului privat al orasului

Hotararea nr. 53 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al orasului Tandarei, jud. ialomita

Hotararea nr. 54 - privind aprobarea concesionarii suprafetei de 9 mp teren intravilan

Hotararea nr. 55 - privind instituirea taxei speciale de salubrizare in orasul Tandarei

Hotararea nr. 56 - privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 51 din 2010 privind infiintarea depozitului pentru deseuri din demolari

Sedinta din 31.05.2011

Minuta

Hotararea nr. 46 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe trim.I 2011

Hotararea nr. 47 - privind aprobarea incheierii Contractului de realizare Proiect intre unitatea administrativ-teritoriala Tandarei si S.C. Raja S.A. Constanta

Hotararea nr. 48 - privind insusirea raportului de evaluare a imobilului "Cladire Centrala Termica nr. 1"

Hotararea nr. 49 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al orasului Tandarei, jud. Ialomita

Hotararea nr. 50 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei, jud. Ialomita

Sedinta din 28.04.2011

Minuta

Hotararea nr. 45 - privind asocierea in participatiune a unitatii administrativ teritoriale Tandarei, Spitalul Orasenesc Tandarei cu SC HOSPITAL CLINIC DR. FILIP SRL Bucuresti pentru desfasurarea in comun de servicii medicale spitalicesti si alte servicii medicale.

Sedinta din 28.04.2011

Minuta

Bilant 31.03.2011

Hotararea nr. 36 - privind aprobarea Proiect tehnic, Documentatie de executie si documentatie licitatie la obiectivul de investitii "Extindere retea gaze naturale de redusa presiune in cartierul Strachia localitatea Tandarei"

Hotararea nr. 37 - privind aprobarea Planului local de actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din surse agricole

Hotararea nr. 38 - privind insusirea raportului de evaluare a garsonierei situate in Tandarei blocul G, Sc. 1, Ap. 13

Hotararea nr. 39 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Hotararea nr. 40 - privind desemnarea unui consilier local in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii invatamantului la Grupul Scolar Agricol Tandarei

Hotararea nr. 41 - privind aprobarea Proiect tehnic, Documentatia de executie si Documentatia de licitatie la obiectivul de inestitii " Reabilitare sediul administratie publica, strada Bucuresti, nr. 176 oras Tandarei"

Hotararea nr. 42 - privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizae in regiunea Constanta - Ialomita"

Hotararea nr. 43 - privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordare ajutoare de urgena

Hotararea nr. 44 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Complexului de Servicii Sociale Tandarei

Sedinta din 13.04.2011

Minuta

Hotararea nr. 35 - privind aprobarea unor masuri de management la Spitalul orasenesc Tandarei

Sedinta din 24.03.20011

Minuta

Hotararea nr. 24 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe anul 2010

Hotararea nr. 25 - privind aprobarea situatiei financiare la 31.12.2010

Conturile de executie a bugetelor pe anul 2010 si executia bugetara

Hotararea nr. 26 - prvind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Tandarei

Hotararea nr. 27 - privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al Primarului orasului Tandarei

Hotararea nr. 28 - privind aprobarea Regulementului de organizare si functionare a Politiei Locale Tandarei

Hotararea nr. 29 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului PETRACHE GHEORGHE

Hotararea nr. 30 - privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta

Hotararea nr. 31 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de invastitii "Amenajare sala mese" - Gradinita cu Cresa Tandarei

Hotararea nr. 32 - privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de catre contravenienti a muncii in folosul comunitatii

Hotararea nr. 33 - privind stabilirea tarifelor, taxelor si unor preturi practicate de Serviciul A.D.P. pentru anul 2011

Hotararea nr. 34 - privind neaderarea unitatii administrativ-teritoriala Tandarei la Programul de interes national "Dezvoltarea retelei nationala de camine pentru persoane varstnice"

Sedinta din 09.02.2011

Minuta

Hotararea nr. 12 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2011

Hotararea nr. 13 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Serviciului ADP, pe anul 2011

Hotararea nr. 14 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Complexului de Servicii Sociale pe anul 2011

Hotararea nr. 15 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului

Hotararea nr. 16 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Adminstratiei Domeniului Public

Hotararea nr. 17 - privind aprobarea organigramei si al statului de functii ale Complexului de Servicii Sociale

Hotararea nr. 18 - privind aprobarea "Programului de achizitii publice pentru anul 2011"

Hotararea nr. 19 - privind aprobarea numarului de asistenti personali pe anul 2011

Hotararea nr. 20 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv "Victoria Tandarei"

Hotararea nr. 21 - privind stabilirea limitelor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

Hotararea nr. 22 - privind desemnarea consilierilor locali in consiliile de administratie a unitatilor de invatamant preuniversitar

Hotararea nr. 23 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei, jud. Ialomita

Sedinta din 26.01.2011

Minuta

Hotararea nr. 1 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tandarei

Hotararea nr. 2 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc doemniul privat al orasului Tandarei

Hotararea nr. 3 - privind aprobarea Programului de salubritate al orasului pe anul 2011

Hotararea nr. 4 - privind aprobarea statutului orasului Tndarei

Hotararea nr. 5 - privind desemnarea unei persoane cu atributii de informare si relatii publice

Hotararea nr. 6 - privind aprobarea inchirierii unei locuinte apartinand domeniului privat al orasului Tandarei

Hotararea nr. 7 - privind aprobarea unei taxe speciale

Hotararea nr. 8 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local

Hotararea nr. 9 - privind majorarea domeniului privat al orasului Tandarei

Hotararea nr. 10 - privind infiintarea Politiei Locale Tandarei

Hotararea nr. 11 - privind acordarea cotizatiei pe anul 2011 catre Asociatia de dezvoltare intercomunitara ADI ECOO 2009

categoria articolului: