Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Proiecte hotarari sedinta 27.06.2013

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de uz si de servitute cu titlu gratuit catre S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru suprafata de 181mp teren extravilan 

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de tarifare până în anul 2020 pentru S.C. RAJA S.A. Constanta

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.45 din 25.04.2013

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.46 din 25.04.2013

Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa și de canalizare

Proiect de hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit a platformei de stocare temporara a gunoiului de grajd catre Asociatia de Dezvoltare Intracomunitară Ecoo 2009

Proiect de hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit catre Serviciul Judetean de Ambulanta Ialomita- subsectia Tandarei a unui spatiu situat in Centrul de Primiri Urgente Tandarei 

Proiect de hotărâre privind Metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Spitalului Orasenesc Tandarei pe anul 2013

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.39 din 25.04.2013

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unei suprafete de 759 mp teren intravilan apartinand domeniului privat

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie în vederea închirierii unei suprafete de 44 mp teren intravilan apartinând domeniului privat

Proiect de hotărâre privind solicitarea adresata Ministrului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului in care a functionat Gradinita nr.2 Tandarei