Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Hotarari adoptate in sedinta C.L. din 29.03.2013

 

Ședința C.L. din 29.03.2013
Nr. hotărârii Titlul hotărârii Anexa
14

Hotarare nr. 14
privind aprobarea bugetului local pe anul 2013

Anexa
15

Hotarare nr. 15
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Serviciului Administratiei Domeniului Public pe anul 2013

Anexa
16

Hotarare nr. 16
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Complexului de Servicii Sociale pe anul 2013

Anexa
17 Hotarare nr. 17
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Spitalului Orasenesc Tandarei pe anul 2013
Anexa
18

Hotarare nr. 18
privind aprobareaorganigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2013

Anexa
19

Hotarare nr. 19

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Administratiei Domeniului Public

Anexa

20

Hotarare nr. 20

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Complexului de Servicii Sociale

Anexa
21

Hotarare nr. 21

privind aprobarea Programului de Achizitii Publice pentru anul 2013

Anexa
22

Hotarare nr. 22

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv "Victoria Tandarei"

Anexa
23

Hotarare nr. 23

privind aprobarea contului de executie pe anul

Anexa
24

Hotarare nr. 24

privind aprobarea situatiei financiare la 31.12.2012

Anexa
25

Hotarare nr. 25

privind aprobarea cuantumului unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora

 
26

Hotarare nr. 26

privind stabilirea tarifelor, taxelor si a unor preturi practicate de Serviciul de Administrare a Domeniului Public Tandarei

Anexa
27

Hotarare nr. 27

privind organizarea si functionarea retelei scolare

 
28

Hotarare nr. 28

privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe anul 2013

Anexa
29

Hotarare nr. 29

privind aprobarea Regulamentului de taiere/toaletare a arborilor si arbustilor aflati pe domeniul public si privat al orasului Tandarei

Anexa la hot.29
30

Hotarare nr. 30

privind aprobarea Regulamentului intern al Serviciului de Administrare a Domeniului Public Tandarei

Anexa la hot.30
31

Hotarare nr. 31

privind schimbarea destinatiei imobilului din gradinita nr. 2 Tandarei in Sala multifunctionala

 

 

 

categoria articolului: