You are here

Hotarari adoptate in sedinta C.L. din 07.02.2013

Ședința C.L. din 07.02.2013
Nr. hotărârii Titlul hotărârii Anexe
03

Hotarare nr. 03
privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tandarei jud. Ialomita

Anexa
04 Hotarare nr. 04
privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Tandarei jud. Ialomita
Anexa
05

Hotarare nr. 05
privind aprobarea programului de salubrizare al orasului Tandarei pentru anul 2013

Anexa
06 Hotarare nr. 06
privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2013
Anexa
07

Hotarare nr. 07
privind stabilirea costului mediu lunarde intretinere pentru pesoanele varstnice din Complexul de Servicii Sociale Tandarei si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice asistate

Anexa
08 Hotarare nr. 08
privind aprobarea platii cotizatiei la Asociatia Oraselor din Romania pe anul 2013
 
09

Hotarare nr. 09
privind modificarea HCL Tandarei nr. 51 / 20.12.2012 pentru stabilirea impozitelor si taxelot locale pentru anul 2013

Anexa
10

Hotarare nr. 10
privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul fiscal 2013

Anexa
11

Hotarare nr. 11
privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Orasenesc Tandarei

 
12 Hotarare nr. 12
privind acordarea de facilitatii medicilor care isi desfasoara activitatea in cadrul Spitalului Orasenesc Tandarei
 
13

Hotarare nr. 13
privind scoaterea la licitatie in vederea inchirieri unui spatiu apartinand domeniului public.

Anexa la hot13

 

 

categoria articolului: