You are here

Hotărâri adoptate în ședința C.L. din 25.04.2013

Consiliul Local Țăndărei a adoptat în ședința din 25.04.2013 următoarele hotărâri:

 

Hotarare nr. 32 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Tandarei

Hotarare nr. 33 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Mocanu Constantin

Hotarare nr. 34 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Natu Constantin

Hotarare nr. 35 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tandarei in Consiliul Etic al Spitalului Orasenesc Tandarei

Hotarare nr. 36 - privind trecereaunor bunuri din domeniul public in domeniul privat al localitatii Tandarei

Hotarare nr. 37 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public si privat al localitatii Tandarei

Hotarare nr. 38 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al localitatii Tandarei

Hotarare nr. 39 - privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate   ( Anexa la Hot.39 )

Hotarare nr. 40 - privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I 2013.   ( Anexa la Hot.40 )

Hotarare nr. 41 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reparatii capitale strazii"

Hotarare nr. 42 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul investitii "Modernizare iluminat public oras Tandarei"

Hotarare nr.43 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii"Extindere sala Consiliul Local Tandarei si inchidere terasa"

Hotarare nr. 44 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliuli Local Tandarei in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. I Tandarei

Hotarare nr. 45 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructie Parc Fotovoltaic 7,99 MW-Tandarei" si trecerea din extravilan in intravilanul exins al orasului Tandarei a suprafetei de 16,75 hectare.

Hotarare nr. 46 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructie Parc Fotovoltaic 6,99 MW-Tandarei" si trecerea din extravilan in intravilanul exins al orasului Tandarei a suprafetei de 14,37 hectare.

Hotarare nr. 47 - privind infiintarea a nivelul orasului Tandarei a Grupului de lucru local (GLL)

Hotarare nr. 48 - privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 4,8030 hectare, teren extravilan Liceului Tehnologic Tandarei

Hotarare nr. 49 - privind acordarea acceptului de infiintare a unui consortiu scolar    ( Anexa la Hot.49 )

Hotarare nr. 50 - privind aprobarea implementarii proiectului "Eficientizarea activitatii autoritatilor administratiei publice locale din judetul Ialomita prin implementarea unei solutii e-guvernare performante" din cadrul Programului Operational "Cresterea Competivitatii Economice" 2007 - 2013 "Axa prioritara 3-TIC pentru sectoarele privat si public, domeniul de interventie 3.2 - Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice, operationale 3.2.1 apel 3, conform conditiilor prevazute in cadrul Acordului de parteneriat"

 

categoria articolului: