Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Hotărâri 2010

 

Decembrie - sedinta din 09.12.2010 - sedinta extraordinara

Minuta

1. Hotarare nr. 78 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

2. Hotarare nr. 79 - privind aprobarea comisiei de solutionare a contestatiilor

Noiembrie - sedinta din 30.11.2010

1. Hotarare nr. 71 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei, jud. Ialomita.

2. Hotarare nr. 72 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011

3. Hotarare nr. 73 - privind stabilirea comisiei de licitatie in vederea concesionarii terenurilor pentru constructii

4. Hotarare nr. 74 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tandarei, in cadrul Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii Invatamantului

5. Hotarare nr. 75 - privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2011, pentru aparatul de specialitate al Primariei orasului Tandarei

6. Hotarare nr. 76 - privind transformarea postului de referent clasa III, grad superior tr. I, gradatia 5, in inspector clasa I, grad principal, tr. II, gradatia 5 si a postului de referent clasa III, grad principal, tr. I, gradatia 3, in inspector clasa I, grad asistent, tr. III, gradatia 3, in cadrul compartimentului Taxe si Impozite locale.

7. Hotarare nr. 77 - privind transformarea postului de referent CLS III, grad superior, TR I, gradatia 5, in inspector CLS I, grad principal, TR II, gradatia 5, in cadrul compartimentului Registru Agricol.

 

Octombrie - sedinta din 28.10.2010

Minuta

1. Hotarare nr. 65 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Buzoianu Dobrin

2. Hotarare nr. 66 - privind validare de consilier local al domnului Iorga Gheorghe

3. Hotarare nr. 67 - privind trecerea bunurilor in anexele 1 si 2 a contractului de comodat nr. 277/01.02.2008, din patrimoniul MCSI in patrimoniul orasului Tandarei

4. Hotarare nr. 68 - privind aprobarea documentatiei faza, Proiect Tehnic, Documentatiei de Executie la obiectivul de investitii "Platforma de stocare temporara a gunoiului de grajd oras Tandarei judetul Ialomita"

5. Hotarare nr. 69 - privind vanzarea unui apartament apartinand domeniului privat al orasului

6. Hotarare nr. 70 - privind aprobarea contractului de comodat nr. 8872/19.10.2010

Septembrie - sedinta din 15.09.2010

Minuta

1. Hotarare nr. 58 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei jud. Ialomita

2. Hotarare nr. 59 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

3. Hotarare nr. 60 - privind stabilirea limitelor veniturilor potentiale ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate destricata necesitate pentru nevoile familiale

4. Hotarare nr. 61 - privind infiintarea Societati Comerciale de interes public ADI ECOO 2009 Societate cu Raspundere Limitata

5. Hotarare nr. 62 - privind concesionarea suprafetei de 6 mp. teren extravilan

6. Hotarare nr. 63 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tandarei, in cadrul Consiluilui de Administratie al Gradinitei cuplata cu Cresa

7. Hotarare nr. 64 - privind aprobarea Planului de Sustenabilitate a RECL Tandarei

August - sedinta din 04.08.2010

1. Hotarare nr. 57 - privind aprobarea organigramei si a statelor de functii conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010

Iulie - sedinta din 13.07.2010

Minuta

1. Hotarare nr. 49 - privind aprobarea Protocolului de predare-preluare intre Directia de Sanatate Publica ialomita si Consiliul Local Tandarei

2. Hotarare nr. 50 - privind organizarea Targului Traditional de toamna in perioada 10-15.09.2010, in orasul Tandarei

3. Hotarare nr. 51 - privind aprobarea infiintarii depozitului pentru deseuri din demolari

4. Hotarare nr. 52 - privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 119/2005

5. Hotarare nr. 53 - privind aprobarea Master Plan pentru sectorul de apa si apa uzata, judetul Ialomita

6. Hotarare nr. 54 - privind stabilirea consumului lunar de carburanti

7. Hotarare nr. 55 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al localitatii tandarei, jud. Ialomita

8. Hotarare nr. 56 - privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Orasenesc Tandarei

Iunie - sedinta din 29.06.2010

Minuta

1. Hotarare nr. 43 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Tandarei, jud. Ialomita

2. Hotarare nr. 44 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

3. Hotarare nr. 45 - privind aprobarea acordarii de suplimente salariale functionarilor publici numiti in functii publice de executie sau conducere in cadrul aparatului de specialitate al Primariei orasului Tandarei

4. Hotarare nr. 46 - privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a unei garsoniere apartinand domeniului privat al localitatii Tandarei

5. Hotarare nr. 47 - privind aprobarea altor criterii proprii de evaluare in vederea aplicarii prevederilor L. 416/01 privind venitul minim garantat

6. Hotarare nr. 48 - privind aprobarea transferului catre Consiluil Local Tandarei a managementului asistentei medicale a Spitalului Orasenesc Tandarei, jud. Ialomita

Mai - sedinta din 27.05.2010

Minuta

1. Hotarare nr. 32 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Neagu Vasile

2. Hotarare nr. 33 - privind validarea mandatului de consilier local al d-nului Barbu Mihaita

3. Hotarare nr. 34 - privind schimbarea destinatiei a unor bunuri apartinand domeniului public al localitatii Tandarei

4. Hotarare nr. 35 - privind vanzarea unui apartament apartinand domeniului privat al orasului

5. Hotarare nr. 36 - privind scoaterea din functiune si valorificarea unor active, apartinand domeniului privat al localitatii

6. Hotarare nr. 37 - privind Aderarea Consiliului Local Tandarei la Proiectul "Implementarea, certificarea si mentinerea Sistemului de management al calitati ISO 9001/2008 in cadrul Institutiei Prefectului - judetul Ialomita, Consiliul Judetean ialomita, Administratiei Publice din orasele Amare, Cazanesti, Fierbinti-Targ, Tandarei si municipii;e Fetesti si Urziceni"

7. Hotarare nr. 38 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate Revizuit, proiect Tehnic, Documentatia de Executie la obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabila in orasul tandarei, jud. Ialomita Etapa II

8. Hotarare nr. 39 - privind aderarea Primariei oras Tandarei, jud. Ialomita, la Proiectul Promovarea si Dezvoltarea de noi Servicii in Reteaua Electronica a Comunitatii Locale

9. Hotarare nr. 40 - privind modificarea titlului proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din judetul Constanta

10. Hotarare nr. 41 - privind aprobarea Proiectului tehnic si documentatia de Executie la obiectivul de investitii "Centru Primire Urgente", Tandarei, jud. Ialomita

11. Hotarare nr. 42 - privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al localitatii Tandarei, jud. Ialomita

Aprilie - sedinta din 22.04.2010

1. Hotarare nr. 26 - privind darea in administrare cu titlu gratuit catre S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA - Unitatea Teritoriala Retea Slobozia a opt posturi transformare.

2. Hotarare nr. 27 - privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe anul 2009

3. Hotarare nr. 28 - privind aprobarea situatiei financiare la 31.12.2009

4. Hotarare nr. 29 - privind aprobarea aderarii unei noi unitati administrative-teritoriale la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 si modificarea HCL nr. 42/25.06.2009

5. Hotarare nr. 30 - privind aderarea Consiliului Local Tandarei la Asociatia Grupul de Actiune Locala "Dunarea de jos " Subregiunea Bordusani - Giurgeni

6. Hotarare nr. 31 - privind aprobarea aderarii Biblioteci orasenesti I.L. Caragiale in Programul BIBLIONET

Martie - sedinta din data 19.03.2010

1. Hotarare nr. 14 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

2. Hotarare nr. 15 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Serviciului ADP, pe anul 2010

3. Hotarare nr. 16 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate ale Complexului de Servicii Sociale

4. Hotarare nr. 17 - privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului

5. Hotarare nr. 18 - privind aprobarea organigramei si statului de functii al Serviciului Administratiei Domeniului Public

6. Hotarare nr. 19 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Complexului de Servicii Sociale, Tandarei

7. Hotarare nr. 20 - privind aprobarea "Programului de achizitii publice pentru anul 2010"

8. Hotarare nr. 21 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010

9. Hotarare nr. 22 - privind aprobarea numarului de asistenti personali pe anul 2010

10. Hotarare nr. 23 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv "Victoria Tandarei"

11. Hotarare nr. 24 - privind alegerea presedintelui de sedinta

12. Hotarare nr. 25 - privind trecerea unui imobil-teren din domeniul public

Ianuarie - sedinta din 28.01.2010

1. Hotarare nr. 1 - privind validarea mandatului de consilier al d-nei Ion Chimia

2. Hotarare nr. 2 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiec domeniul public al orasului Tandarei

3. Hotarare nr. 3 - privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiec domeniul privat al orasului Tandarei

4. Hotarare nr. 4 - privind aprobarea utilizarii fondului de rulment

5. Hotarare nr. 5 - privind aprobarea Programului de salubrizare a orasului pentru anul 2010

6. Hotarare nr. 6 - privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 54/26.05.2005

7. Hotarare nr. 7 - privind numirea Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv Tandarei

8. Hotarare nr. 8 - privind stabilirea redeventei pentru spatiile ocupate de cabinete medicale individuale din cladirea Dispensar uman nr. 1 Tandarei

9. Hotarare nr. 9 - privind stabilirea tarife inchiriere Sala Sport Tandarei

10. Hotarare nr. 10 - privind darea in administrare a Serviciului de salubrizare catre Asociatia de Dezvoltare intercomunitara "ECOO 2009"

11. Hotarare nr. 11 - privind aprobarea Lista de repartizare locuinte ANL

12. Hotarare nr. 12 - privind aprobarea contributiei orasului Tandarei la proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta - Ialomita"

13. Hotarare nr. 13 - privind atribuirea de denumiri a unor strazi

categoria articolului: