You are here

Concurs de angajare infirmieră la Complexul de Servicii Sociale

categoria articolului: 
complex servicii sociale
Concurs

 

Romania

Judetul Ialomita

Consiliul Local Tandarei

Nr. 315 din 08.08.2016

 

ANUNT

 

Complexul de Servicii Sociale Tandarei organizeaza in data de 23.08.2016 concurs pentru ocuparea postului infirmiera, norma intreaga, perioada determinata, concurs care se va desfasura la sediul institutiei din orasul Tandarei, strada Garii, nr. 92, jud. Ialomita.

 

Conditii generale si specifice:

-cetatenie romana;

-stare de sanatate corespunzatoare;

-fara antecedente penale;

-studii generale;

-certificat de calificare infirmiera sau adeverinta de absolvire cursuri de infirmiera.

 

Bibliografie:

•Ordinul nr. 261/2007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, modificat

•Ordinul nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

•“Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali”–manual Editura Viata Medicala Romaneasca

 

Concursul va consta in trei etape succesive:

1.Depunerea si selectia dosarelor – data limita de depunere 22.08.2016, ora 15.00;

2.Proba scrisa – 23.08.2016, ora 10.00;

3.Interviul – 23.08.2016, ora 12.00.

La proba scrisa candidatii trebuie sa obtina minim nota 5 (cinci) pentru a trece in etapa urmatoare.

 

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele:

-cerere de inscriere concurs;

-copii xerox act de identitate, certificat de nastere si casatorie, daca este cazul;

-copii xerox acte studii si calificari;

-Curriculum Vitae;

-cazier judiciar (in original);

-adeverinta medicala cu mentiunea “clinic sanatos-apt pentru postul de infirmiera”.

Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar de carton la sediul Complexului de Servicii sociale Tandarei si vor fi insotite de cele originale in vederea conformitatii copiilor cu acestea.

 

Tematica si informatiile suplimentare privind desfasurarea concursului, perioada de angajare, atributiile fisei postului se pot obtine la numarul de telefon 0243.273.292 si la sediul Complexului de Servicii Sociale Tandarei, de luni pana vineri intre orele 09.00-16.00.

 

Sef Complex

Nedelcu Valentina