You are here

Concurs angajare femeie de serviciu

categoria articolului: 
complex servicii sociale
Concurs

 

România

Judeţul Ialomiţa

Consiliul Local Ţăndărei

Complexul de Servicii Sociale

Nr. 58 din 10.02.2016

 

ANUNȚ

 

Complexul de Servicii Sociale Ţăndărei organizează în data de 11.martie.2016 concurs pentru ocuparea postului de femeie de serviciu (personal curăţenie spaţii, spălătorie), normă întreagă, perioadă nedeterminată, concurs care se va desfăşura la sediul unităţii din Țăndărei, strada Gării, nr. 92, judeţul Ialomița.

 

Condiţii de înscriere:

-cetătenie română, cu vârsta de cel puţin 18 ani;

-studii generale;

-apt medical pentru postul de femeie de serviciu;

-fără antecedente penale.

Bibliografie:

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

Ordinul nr.261/2007 privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare – M.O.nr.128/2007

 

Concursul va consta în trei etape succesive:

1.Depunerea şi selecţia dosarelor – data limită de depunere 25.02.2016, ora 14.00

2.Proba scrisă – 11.03.2016, ora 10.00

3.Interviul – 11.03.2016, ora 13.00.

La fiecare probă (probă scrisă şi interviu) candidaţii trebuie să obţină minim nota 5 (cinci).

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

-un dosar carton cu şină;

-cerere de înscriere la concurs;

-copii xerox acte de identitate;

-copii xerox acte studii;

-Curriculum Vitae;

-cazier judiciar-în original;

-adeverinţă medicală cu menţiunea “apt pentru postul femeie de serviciu”.

 

Toate actele de mai sus vor fi depuse la sediul Complexului de Servicii Sociale Ţăndărei şi vor fi însoţite de cele originale în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Tematica şi informaţiile suplimentare privind concursul se pot obţine la numărul de telefon 0243.273.292 sau la sediul Complexului de Servicii Sociale Ţăndărei, de luni până vineri între orele 9.00-15.00.

 

Şef Complex

Nedelcu Valentina