Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Declarația de aderare

categoria articolului: 
primarie

 

U.A.T. ŢĂNDĂREI - JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXA NR. 1

DECLARAŢIA DE ADERARE

la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare

al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015

 

Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) pe perioada 2012-2015 este un document de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acţiune în sprijinul promovării integrităţii şi bunei guvernări la nivelul tuturor instituţiilor publice. Scopul Strategiei Naţionale Anticorupţie este reducerea şi prevenirea fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie.

U.A.T. ŢĂNDĂREI – JUDEŢUL IALOMIŢA

luând act de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, condamnă corupţia în toate formele sale şi îşi exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie.

În acest sens, conducerea şi personalul instituţiei aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie, aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susţinând toate demersurile anticorupţie şi măsurile de promovare a integrităţii instituţionale.

Având ca repere principale valorile fundamentale şi principiile promovate de SNA conducerea şi personalul instituţiei se obligă să declare orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, să considere interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să nu se folosească de prerogativele funcţiei publice pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate. Totodată, aceştia se obligă să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea membrilor societăţii civile în cadrul acestui proces.

Pe de altă parte, promovarea eticii şi a integrităţii în viaţa publică nu se poate realiza fără contribuţia şi rolul activ al beneficiarilor serviciilor publice. Respingerea corupţiei de către cetăţeni, sesizarea iregularităţilor sau a abuzurilor reprezintă manifestări ale spiritului civic şi ale respectului pentru statul de drept.

 

Descarcă fișiere: 
AttachmentSize
Microsoft Office document icon Declaratia de aderare65.5 KB
PDF icon Declaratia de aderare760.45 KB