You are here

Ghidul beneficiarului 2019

categoria articolului: 
complex servicii sociale

 

România

Judeţul Ialomiţa

Complexul de Servicii Sociale Ţăndărei

      GHIDUL BENEFICIARULUI

 

 

CINE SUNTEM?

Complexul de Servicii Sociale este instituţie de asistenţă socială subordonată Consiliului Local Ţăndărei, care își desfășoară activitatea în oraşul Ţăndărei, strada Gării, nr. 92, judeţul Ialomiţa şi se organizează în cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 35 (treizecişicinci) de locuri.

 

CUI NE ADRESĂM?

Beneficiarii C.S.S. sunt persoane vârstnice din Ţăndărei, judetul Ialomiţa, şi din localităţile învecinate oraşului Ţăndărei, în limita locurilor disponibile (8 locuri), persoane care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi care se găsesc în una dintre următoarele situaţii:

»nu au familie sau nu se află/se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;                                                                                         »nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; ;

»nu se pot gospodări singure ori necesită supraveghere şi îngrijire specializată, chiar dacă au familii şi resurse financiare suficiente;                                                                                                                   »nu îşi pot asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;              »locuiesc cu unul din copiii legitimi, iar acesta nu le poate oferi spaţiul necesar de locuire şi nici nu îi poate întreţine din cauza situaţiei economice precare, a stării de sănătate etc.CE NE DORIM?

Complexul de Servicii Sociale Ţăndărei are drept misiune acordarea de asistenţă şi protecţie socială persoanelor vârstnice prin servicii sociale, care constau în oferirea de găzduire şi hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, asistenţă socială, suport emoţional şi, după caz,  consiliere psihologică.  

 

CE OFERIM?                                                                                                                                                                               Întreţinere personală:

•găzduire cu asigurarea cazarmamentului şi a condiţiilor decente de trai

• trei mese principale şi o gustare (zilnic), diete speciale la recomandarea medicilor specialişti

• servicii de menaj şi igienizare personală (zilnic, la cerere şi la nevoie în cazul persoanelor imobilizate)

• serviciu spălătorie şi călcătorie pentru efecte personale

• posibilitatea depozitării efectelor personale                                                                                                                                 • facilitarea accesului la servicii de frizerie, coafor

 

Servicii îngrijire de specialitate şi medicale:

• monitorizarea continuă a stării de sănătate şi asistenţă medicală

• suport emoţional şi consiliere psihologică

• facilitarea accesului la consultaţii şi analize medicale de specialitate                                                                • administrarea medicaţiei prescrise pentru tratamente cronice şi acute

Activităţi pentru promovare a vieţii active:

• socializarea, interrelaţionarea şi petrecerea timpului liber

• accesul permanent la mijloace mass media, bibliotecă, internet, telefonie

• facilitarea menţinerii relaţiilor cu familia sau cercul de cunoştinţe

• asistenţă religioasă la cerere (conform cultului solicitat) şi deplasare la biserică, la cerere

Facilităţi:

• camere cu 2, 3 sau 4 paturi dotate cu televizor , noptiere personale cu cheie, dulap haine

• paturi conform nevoilor individuale

• parc propriu într-un cadru natural propice relaxării şi interrelaţionarii                                                                   • spaţiu comun pentru petrecerea timpului liber în compania altor beneficiari                                                                                            • club pentru desfăşurarea activităţilor de grup, a activităţilor parteneriale sau pentru petrecerea timpului cu vizitatorii

 CARE SUNT COSTURILE?

Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii, precum și susținătorii legali ai acestora (fiu/fiică, soț/soție, părinte) au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită de Consiliul Local Ţăndărei pentru anul în curs, în condițiile legii.                                                                                                                                                                          Complexul de Servicii Sociale încheie angajamente de plată.        

                Cuantumul contribuției lunare de întreținere pentru anul 2019 este de:                                                  - 60% din veniturile lunare ale persoanei vârstnice asistate, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere stabilit pentru anul 2019 prin Hotărârea Consiliului Local Ţăndărei nr. 12 din 27.02.2019 (1.982 lei pentru persoană vârstnică independentă şi 2.100 lei pentru persoană semidependentă sau dependentă);                                                                                                      - de 900 lei/persoană sau 1000 lei/persoană (contribuţia fiind diferită în funcţie de domiciliul, gradul de dependenţă al persoanei asistate, dacă are sau nu are susţinători legali).

    Persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în localitatea Ţăndărei care nu au venituri și nici susținători legali, precum și susținătorii legali ai acestora care nu au venituri,                              NU DATOREAZĂ PLATA UNEI CONTRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE.Pentru persoanele vârstnice care plătesc 1.982 lei sau 2.100 lei lunar şi lipsesc din C.S.S. Ţăndărei pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia de întreţinere se recalculează, scăzându-se alocaţia de hrană corespunzătoare zilelor respective.

 

Număr telefon contact: 0243.273126

E-mail: complexdeserviciisociale@yahoo.com

Pagina FACEBOOK: COMPLEX DE SERVICII SOCIALE TANDAREI

www.primaria-tandarei.ro