You are here

Procesul verbal al ședinței C.L. din 30.04.2014

categoria articolului: 
consiliul local
procese-verbale
2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ŢĂNDĂREI

 

 

PROCES-VERBAL

Nr. 4698/05.05.2014

 

 

Încheiat astăzi, 30.04.2014, în şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Ţăndărei, convocată prin dispoziţia Primarului cu nr. 254/30.04.2014 pentru data de mai sus, orele 17.00, în localul acestuia.

Convocarea şi proiectele ordinii de zi s-au făcut cunoscute în scris, în care au fost precizate: data, ora, locul desfăşurarii şi ordinea de zi a şedinţei.

Preşedintele şedintei este doamna consilier Puchin Rofila.

La şedinţă sunt prezenţi 7 consilieri în funcţie (Balea Marin, Ileana Angelica, Grecu Mitel, Puchin Rofila, Mitrea Traian, Petrache Gheorghe, Ştefan Constantin).

La şedinţă participă: domnul Sileanu Alexandru Rareş-Administrator Public şi doamna Mitrea Steluţa-director Şcoala Gimnazială Nr.1.

 

D-l Secretar: conform art. 40 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.Deoarece sunt prezenţi doar 7 consilieri locali nu sunt îndeplinite prevederile art.40 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale.

Nefiind discuţii se încheie prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Puchin Rofila

 

 

 

Contrasemnează

SECRETAR

Jrs. Bucuroiu Marian