You are here

Minuta ședinței din 27 martie 2014

categoria articolului: 
consiliul local
minute
2014

MINUTA ȘEDINȚEI

din 24.04.2014

Nr.4485/25.04.2014

 

 

Nr.Hot

Denumire

Votul prevazut

Consilieri prezenti

Votul cu care s-a adoptat

Obs.

40

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Majoritate

17

17

-

41

Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului.

Majoritate

17

16

-

42

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului oraş Ţăndărei, judeţul Ialomiţa.

Majoritate

17

12

-

43

Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadei de concesionare a terenurilor intravilane aparţinând domeniului public şi privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Ţăndărei.

2/3

17

17

-

44

Proiect de hotărâre privind aderarea unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă-Canal Constanţa” .

Majoritate

17

17

-

45

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de păşunat pentru păşunile proprietate privată a oraşului Ţăndărei.

Majoritate

17

17

-

46

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Parc Fotovoltaic 4,99 MW Ţăndărei, împrejmuire şi utilităţi” şi trecerea din extravilan în intravilanul extins al oraşului Ţăndărei a unei suprafeţe de 128.800 mp.

Majoritate

17

17

-

47

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/29.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A. novarea şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, aprobarea Regulamentului serviciului de apă şi de canalizare şi a Caietelor de Sarcini, aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilităţii terenurilor.

Majoritate

17

16

-

48

Proiect de hotărâre privind desemnare şef serviciu voluntar pentru compartimentul Situaţii de Urgenţă Ţăndărei.

Majoritate

17

17

-

49

Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în oraşul Ţăndărei, str. Dreptăţii, nr.23.

Majoritate

17

16

-

 

 

 

 

SECRETAR,

Jrs.Bucuroiu Marian