You are here

Anunt concurs infirmiera

categoria articolului: 
complex servicii sociale

 

România

Judeţul Ialomiţa

Consiliul Local Ţăndărei

Nr. 448 din 26.10.2018

 

ANUNŢ

 

Complexul de Servicii Sociale Tandarei organizează în data de 12.11.2018 concurs pentru ocuparea postului infirmieră, normă întreagă, perioadă determinată, concurs care se va desfăşura la sediul instituţiei din oraşul Ţăndărei, strada Gării, nr. 92, judeţul Ialomiţa.

 

Condiţii generale şi specifice:

-cetăţenie română;

-stare de sănătate corespunzătoare;

-fără antecedente penale;

-studii generale;

-certificat de calificare infirmieră sau adeverinţă de absolvire cursuri de infirmieră.

 

Bibliografie:

•Ordin Administraţie Publică nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, modificat

•Ordin Administraţie Publică nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

•“Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali”–manual Editura Viaţa Medicală Românească

 

Concursul va consta în trei etape succesive:

1.Depunerea şi selecţia dosarelor – data limită de depunere 05.11.2018, ora 15.00;

2.Proba scrisă – 12.11.2018, ora 10.00;

3.Interviul – 12.11.2018, ora 13.00.

La proba scrisă candidaţii trebuie să obţină minim nota 5 (cinci) pentru a trece în etapa următoare.

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:

-cerere de înscriere concurs;

-copii xerox act de identitate, certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;

-copii xerox acte studii şi calificări;

-Curriculum Vitae;

-cazier judiciar (în original);

-adeverinţă medicală cu menţiunea “clinic sănătos-apt pentru postul de infirmieră”.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar de carton la sediul Complexului de Servicii Sociale Ţăndărei şi vor fi însoţite de cele originale în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

 

Tematica şi informaţiile suplimentare privind desfăşurarea concursului, perioada de angajare, atribuţiile fişei postului se pot obţine la numărul de telefon 0243.273.126 şi la sediul Complexului de Servicii Sociale Ţăndărei, de luni până vineri între orele 09.00-16.00.

 

Director

Nedelcu Valentina