You are here

Minuta ședinței din 30 ianuarie 2014

categoria articolului: 
minute
consiliul local
2014
MINUTA ŞEDINŢEI
din 30.01.2014

Nr. 1301/31.01.2014

 

Nr. hot.

Denumire

Votul prevăzut

Consilieri prezenți

Votul cu care s-a adoptat

Obs.

04

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate ale Serviciului Administraţiei Domeniului Public pe anul 2014.

Majoritate

16

16

-

05

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate ale Complexului de Servicii Sociale pe anul 2014.

Majoritate

16

16

-

06

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate ale Spitalului Orăşenesc Ţăndărei pe anul 2014.

Majoritate

16

15

-

07

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2014.

Majoritate

16

16

-

08

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Administraţiei Domeniului Public pe anul 2014.

 

 

16

 

09

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Complexului de Servicii Sociale pe anul 2014.

Majoritate

16

16

-

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Clubului Sportiv ,,Victoria Ţăndărei” pe anul 2014.

Majoritate

16

16

-

11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Achiziţii Publice pentru anul 2014.

Majoritate

16

16

-

12

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor, taxelor şi a unor preţuri practicate de Serviciul de Administrare a Domeniului Public Ţăndărei.

Majoritate

16

16

-

13

Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Ţăndărei.

Majoritate

16

16

-

14

Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Ţăndărei.

Majoritate

16

16

-

15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de salubrizare al oraşului Ţăndărei pentru anul 2014.

Majoritate

16

16

-

16

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2014.

Majoritate

16

16

-

17

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice din Complexul de Servicii Sociale Ţăndărei şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice asistate.

Majoritate

16

16

-

18

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora.

Majoritate

16

16

-

19

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pe anul 2014.

Majoritate

16

16

-

20

Proiect de hotărâre privind acordarea cotizaţiei pe anul 2014 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009.

Majoritate

16

16

-

21

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului,,Centrală Termică nr.1” aflat în domeniul public al oraşului Ţăndărei în ,,Centru de zi pentru persoane vârstnice”

Majoritate

16

16

-

22

Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiilor propuse a fi realizate prin POS Mediu 2014-2020 şi a alocării din bugetul local a valorii cofinanţării asistenţei tehnice pentru elaborarea aplicaţiei de finanţare a investiţiilor.

Majoritate

16

16

-

23

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/19.12.2013.

Majoritate

16

16

-

24

Proiect de hotărâre privind deschiderea procedurii de stingere a obligaţiilor fiscale ale SC Apatermo SRL prin dare în plată.

Majoritate

16

16

-

25

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie, ce se aplică personalului contractual din cadrul Spitalului Orăşenesc Ţăndărei

Majoritate

16

15

-

26

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2014.

Majoritate

16

15

-

 

SECRETAR,

Jrs.Bucuroiu Marian