You are here

Concurs pentru ocuparea funcției de manager

categoria articolului: 
Concurs
2014

21 februarie 2014

 

Spitalul Orășenesc Țăndărei – prin Consiliul de Administratie, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Orășenesc Țăndărei.

Concursul se va desfăsura la sediul Spitalului Orasenesc Tandarei din str. Spitalului nr.1, in data de 17 martie 2014 ora 11.

La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulative, următoarele condiții:

a) sunt absolventi de învătământ universitar de lunga durată cu diploma de licenta sau echivalentă;

b) să fie absolvent al unor cursuri de perfectionare agreate de Ministerul Sănătătii, precum:

- cursul de perfectionare în ,, Management spitalicesc“ organizat de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti în perioada 2006-2009, respectiv de Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, începând cu anul 2010, pentru care se va prezenta copia certificatului de absolvire sau

- cursurile sau programele de perfectionare efectuate pentru obtinerea titlului de medic specialist în specialitatea Sănătate publică si management sanitar ori a atestatului de studii complementare în Managementul serviciilor de sănătate pentru care se va prezenta copia certificatului de medic specialist respectiv a atestatului de studii complementare.

c) sa fie absolvenţ al unui , masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu sunt condamnati penal sau în curs de urmărire penală;

f) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

g) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

 

Criteriile de selecție constau în:

1. Verificarea îndeplinirii de către candidati a conditiilor stabilite în publicatia de concurs, etapă eliminatorie;

2. Sustinerea probelor de evaluare constând din:

a) proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor (din bibliografia dată);

b) proba de sustinere a proiectului de management (întocmit după o temă – cadru din cele

prestabilite) care cuprinde si un interviu în scopul aprecierii abilitătilor candidatului de îndeplinire a atributilor functiei de manager.

Înscrierile se fac în perioda 21 februarie – 10 martie 2014, la registratura Spitalului Orasenesc Tandarei , între orele 08,00-16,00 de luni pana joi si vineri intre orele 8-13,30.

Dosarul de înscriere trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licenta sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b)

e) copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii prevăzute la art. 1 alin (1) lit. c);

f) curriculum vitae;

g) copii ale diplomelor de studii și alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competențe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

h) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "in conformitate cu originalul" de către conducerea unității;

i) cazierul judiciar;

j) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

k) declaratia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

l) declarația pe propria răspundere că nu este urmărit penal și nu are cunoștință că a fost începută urmărirea penala asupra sa;

m) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele, după caz;

n) proiectul de management realizat de candidat;

o) Chitanta de achitare a taxei de participare la concurs ce se achita la casieria unității sanitare.

Cuantumul taxei de participare la concurs este de 500 lei.

Informații suplimentare pe site-urile:

Primariei Orasului Tandarei www.primaria-tandarei.ro;  Directiei de Sănătate Publică www.dspialomita.ro ;  Spitalului Orasenesc Tandarei www.spitaltandarei.ro si la sediul acestuia.

 

Președintele Consiliului de Administrație

Jr.SILEANU RARES

 

Președinte comisie de concurs

 

Descarcă fișiere: 
AttachmentSize
Microsoft Office document icon Anunț38.5 KB
Microsoft Office document icon Bibliografie52 KB
Microsoft Office document icon Program concurs27 KB
Microsoft Office document icon Regulamentul concursului145.5 KB
Microsoft Office document icon Teme cadru43.5 KB