Asistenta sociala

Strategia Națională Anticorupție

You are here

Anunț privind ocuparea unui post

categoria articolului: 
Anunțuri
2013

 

Complexul de Servicii Sociale organizeaza in data de 19.nov.2013, ora 10.00 a.m., concurs pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate-contabilitate, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul compartimentului financiar-contabil, administrativ, care va avea loc la sediul unitatii din Tandarei, str. Garii, nr. 92, judetul Ialomita.

 

Concursul consta in trei etape succesive:

- depunerea/selectia dosarelor de concurs-data limita de depunere vineri, 15.nov.2013, ora 14.00

- proba scrisa-19.nov.2013, ora 10.00

- interviul-19.nov.2013, ora 14.00

 

Conditii de inscriere:

 • calificare si studii superioare in domeniu
 • experienta in domeniu de minim 5 ani

 

Actele necesare pentru intocmirea dosarului:

 • cerere de inscriere la concurs adresata Sefului de Complex
 • copie xerox act de identitate
 • copie xerox certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz
 • copie xerox ultima diploma de studii/documente care sa ateste domeniul studiilor sau efectuarea specializarii
 • copie xerox carte de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 • cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate
 • Currículum Vitae

 

Bibliografie:

 • Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata
 • O.U.G. nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii
 • Decretul nr. 209/1976 – Regulamentul operatiunilor de casa
 • Ordinul nr. 1792/2002 actualizat – pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice

 

Tematica si informatiile suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0243.273126 sau la sediul Complexului de Servicii Sociale Tandarei.