You are here

Anunț 2 septembrie 2013

categoria articolului: 
Anunțuri
2013

Consiliul Local Tandarei

Complexul de Servicii Sociale

 

Complexul de Servicii Sociale Tandarei organizeaza concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucatar, perioada nedeterminata, norma intreaga.

 

Concursul va avea loc in data de 07.10.2013, ora 10.00, la sediul Complexului de Servicii Sociale din Tandarei, str. Garii, nr. 92, judetul Ialomita, unde se vor depune si dosarele de inscriere pana la data de 04.10.2013, ora 14.00.

 

Conditii de inscriere:

 • studii medii

 • calificare in domeniu

 

Actele necesare pentru intocmirea dosarului:

 • cererea de inscriere la concurs

 • copie xerox act de identitate

 • copie xerox certificat nastere, casatorie, dupa caz

 • copie xerox acte studii si calificare

 • cazier judiciar

 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate

 • Currículum Vitae

 

Bibliografie:

 • Hotararea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

 • Codul muncii actualizat 2013 (Legea 53/2003), republicat şi renumerotat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, în temeiul art. V din Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Sanatatea si securitatea in muncă.

Informații suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0243.273126 sau la sediul Complexului de Servicii Sociale Tandarei.