Eşti aici

Ghidul beneficiarului

categoria articolului: 
complex servicii sociale

România

Judeţul Ialomiţa

Complexul de Servicii Sociale Ţăndărei

 

GHIDUL BENEFICIARULUI

 

 

CINE SUNTEM?

Complexul de Servicii Sociale Ţăndărei este un serviciu social de tip rezidenţial, cu personalitate juridică, instituţie publică subordonată Consiliului Local Ţăndărei, care își desfășoară activitatea în Ţăndărei, strada Gării, nr. 92, judeţul Ialomiţa.



 

CUI NE ADRESĂM?

Beneficiarii serviciului social sunt persoane vârstnice din Ţăndărei, judetul Ialomiţa, şi din localităţile învecinate oraşului Ţăndărei, în limita locurilor disponibile (8 locuri), persoane care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi care se găsesc în una dintre următoarele situaţii:

»nu au familie sau nu se află/se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; »nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; ;

»nu se pot gospodări singure ori necesită supraveghere si îngrijire specializată, chiar dacă au familii şi resurse financiare suficiente; »nu îşi pot asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice; »locuiesc cu unul din copiii legitimi, iar acesta nu le poate oferi spaţiul necesar de locuire şi nici nu îi poate întreţine din cauza situaţiei economice precare, a stării de sănătate etc.



CE NE DORIM?

Complexul de Servicii Sociale Ţăndărei are drept misiune acordarea de asistenţă şi protecţie socială persoanelor vârstnice prin servicii sociale, care constau în oferirea de găzduire şi hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, asistenţă socială, suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică.



 

CE OFERIM? Întreţinere personală:

găzduire cu asigurarea cazarmamentului şi a condiţiilor decente de trai

• trei mese principale şi o gustare (zilnic), diete speciale la recomandarea medicului

• servicii de menaj zilnic şi igienizare personal
ă (la cerere şi la nevoie în cazul persoanelor imobilizate)

• serviciu spălătorie şi călcătorie pentru efecte personale

• posibilitatea depozitării efectelor personale • facilitarea accesului la servicii de frizerie, coafor

 

Servicii îngrijire de specialitate şi medicale:

• monitorizarea continuă a stării de sănătate şi asistenţă medicală

• suport emoţional şi consiliere psihologică

• facilitarea accesului la consultaţii şi analize medicale de specialitate • administrarea medicaţiei prescrise pentru tratamente cronice şi acute

Activităţi pentru promovarea vieţii active:

• socializarea, interrelaţionarea şi petrecerea timpului liber

• accesul permanent la mijloace mass media, bibliotecă, internet, telefonie

• facilitarea menţinerii relaţiilor cu familia sau cercul de cunoştinţe

• asistenţă religioasă la cerere (conform cultului solicitat) şi deplasare la biserică, la cerere

Facilităţi:

• camere cu 2, 3 sau 4 paturi dotate cu televizor , noptiere personale cu cheie, dulap haine

• paturi conform nevoilor individuale

• parc propriu într-un cadru natural propice relaxării şi interrelaţionarii • spaţiu comun pentru petrecerea timpului liber în compania altor beneficiari • club pentru desfăşurarea activităţilor de grup, a activităţilor parteneriale sau pentru petrecerea timpului cu vizitatorii



 

CARE SUNT COSTURILE?

Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii, precum și susținătorii legali ai acestora (fiu/fiică, soț/soție, părinte) au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită de Consiliul Local Ţăndărei pentru anul în curs, în condițiile legii. Complexul de Servicii Sociale încheie angajamente de plată. Cuantumul contribuției lunare de întreținere pentru anul 2017 este de 800 lei/persoană sau 850 lei/persoană (contribuţia fiind diferită în funcţie de domiciliul sau gradul de dependenţă al persoanei asistate), și cuprinde cheltuielile de întreținere, pentru hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale sanitare și dezinfectanți. Persoanele vârstnice care au venituri proprii datorează o contributie lunară de 60% din acestea, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere în anul 2017, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Ţăndărei nr. 05 din 09.02.2017, de 1.982 lei pentru persoană vârstnică independentă, respectiv 2.100 lei pentru persoană semidependentă sau dependentă.

Persoanele vârstnice domiciliate în localitatea Ţăndărei, care nu au venituri și nici susținători legali, precum și susținătorii legali ai acestora care nu au venituri, NU DATOREAZĂ PLATA UNEI CONTRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE.



Pentru persoanele vârstnice care plătesc 1.982 lei sau 2.100 lei lunar şi lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia de întreţinere se recalculează, scăzându-se alocaţia de hrană corespunzătoare zilelor respective.

 

Număr telefon contact: 0243.273292

E-mail: complexdeserviciisociale@yahoo.com

Pagina FACEBOOK: COMPLEX DE SERVICII SOCIALE TANDAREI

www.primaria-tandarei.ro