Eşti aici

Concurs - angajare infirmieră la Complexul de Servicii Sociale in 9.12.2015

categoria articolului: 
Anunțuri
concurs
complex servicii sociale

Nr. 477 din 12.11.2015

 

Complexul de Servicii Sociale Țăndărei organizează în data de 09.12.2015 concurs pentru ocuparea postului de infirmieră, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul compartimentului financiar-contabil, administrativ, care se va desfăşura la sediul unităţii din Ţăndărei, strada Gării, nr. 92, judeţul Ialomiţa.

 

Condiţii generale şi specifice de înscriere:

 • cetăţenie română;
 • stare de sănătate corespunzătoare;
 • fără antecedente penale;
 • studii generale;
 • certificat absolvire cursuri de infirmieră sau document (adeverinţă) care face dovada că este în curs de calificare infirmieră

Bibliografie:

 • Ordinul nr.261/2007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare –
 • M.O.nr.128/2007
 • Ordinul nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al
 • infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
 • “Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali” – manual Ed. Viata
 • Medicala Romaneasca

Concursul va consta în trei etape succesive:

 1. Depunerea şi selecţia dosarelor – data limită de depunere 27.11.2015, ora 14.00

 2. Proba scrisă – 09.12.2015, ora 10.00

 3. Interviul – 09.12.2015, ora 14.00.

La fiecare probă (probă scrisă şi interviu) candidaţii trebuie să obţină minim nota 5 (cinci).

Pentru participarea la concurs candidaţii vor întocmi un dosar care să cuprindă:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copii xerox acte de identitate;
 • copii xerox acte studii, calificări (act care să ateste efectuarea cursurilor de infirmieră) sau document care dovedeşte că se află în curs de calificare (adeverinţă/chitanţă plată cursuri);
 • Curriculum Vitae;
 • cazier judiciar-în original;
 • adeverinţă medicală cu menţiunea “apt pentru postul de infirmieră”.

Toate actele de mai sus vor fi depuse la sediul Complexului de Servicii Sociale Ţăndărei şi vor fi însoţite de cele originale în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Tematica şi informaţiile suplimentare privind concursul se pot obţine la numărul de telefon 0243.273.292 sau la sediul Complexului de Servicii Sociale Ţăndărei, de luni până vineri între orele 9.00-15.00.